Informatie

Vakantierooster en vrije dagen

Vakantieregeling 2022-2023
Hieronder staat de officiële vakantieregeling. Data van studiedagen of andere bijzondere data zullen we zsm bekend maken.

Herfstvakantie: zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober

Kerstvakantie: zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart

Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april

Meivakantie: zaterdag 22 april  t/m zondag 7 mei
Koningsdag: dinsdag 27 april (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei (valt in de meivakantie)

Hemelvaart: donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei

Pinksteren: zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei

Zomervakantie: zaterdag 21 juli t/m zondag 3 september

We starten weer op maandag 4 september. 

 

Studie(mid)dagen:
studiedag woensdag 5 oktober
studiedag donderdag 17 november
studiemiddag woensdag 11 januari *
studiedag 6 februari
studiemiddag donderdag 16 maart *
studiemiddag maandag 17 april *
studiemiddag dinsdag 23 mei *
studiedag dinsdag 27 juni

* op studiemiddagen zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Extra vrije middagen:
vrijdagmiddag 23 december (voor de kerstvakantie)
vrijdagmiddag 20 juli (voor de zomervakantie)