0516 - 491500Schoolstraat 15, 8435 XV Donkerbroekdetwirrewyn@comprix.nl

In deze schoolgids zult u informatie aantreffen over:

 • De doelstellingen van onze school
 • Wat de kinderen moeten leren
 • Waar de school zich op richt
 • Hoe de organisatie van onze school is ingericht
 • Leerplicht en verlofregeling
 • Overige praktische zaken, waaronder aanmelding van leerlingen etc.
 • De leerlingenzorg
 • Het leerlingvolgsysteem
 • Leerling-gebonden financiering
 • Ouderbijdrage
 • Klachtenregeling. Etc.

Kortom allerlei vragen waarop ouders / verzorgers graag een antwoord willen hebben. Antwoorden die 
hen in staat stellen een verantwoorde schoolkeuze te maken voor hun kind. Wij vinden de schoolgids een nuttige informatiebron en handwijzer voor de ouders, toekomstige ouders en andere ge├»nteresseerden voor onze school. De nieuwste schoolgids kunt u downloaden of inzien via onderstaande link: