0516 - 491500Schoolstraat 15, 8435 XV Donkerbroekdetwirrewyn@comprix.nl

Wat doet de OV?

De OV is een vereniging van ouders van ’t Startblok. Zij is een schakel tussen de ouders en de school. Alle ouders zijn automatisch lid zijn van de vereniging bij aanmelding van hun kind op ‘t Startblok, tenzij zij schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij geen lid willen zijn van de oudervereniging.

Het bestuur van de OV (gemiddeld vier ouders) vergadert ongeveer één keer per 6 weken met twee teamleden. 

De oudervereniging helpt het team bij het organiseren van feesten, sportdagen, vieringen en verricht desgewenst hand en spandiensten bij diverse activiteiten. De OV streeft er verder naar een klankbord te zijn voor ouders. Zonder contact met ouders kan de ouderraad haar werk niet goed doen. U kunt met ideeën, wensen, opmerkingen of kritiek over activiteiten of de ouderraad telefonisch of per mail bij de OV terecht.