0516 - 491500Schoolstraat 15, 8435 XV Donkerbroekdetwirrewyn@comprix.nl

De OV int de vrijwillige ouderbijdrage waarvan o.a. de volgende activiteiten worden betaald: Schoolontbijt, sinterklaasfeest, kerstfeest, Paasontbijt, activiteiten rondom Koningsspelen, toneel- of kunstuitvoering, feest einde schooljaar, musical en onvoorziene extra’s.
 

Begin oktober ontvangt elk gezin een brief van de OV met daarin het verzoek om de ouderbijdrage van € 15, - per kind voor 1 december over te maken op rekeningnummer of een automatische incasso af te geven:  NL92RABO 0349947724

Elke groep gaat op schoolreisje. De schoolreisjes vinden aan het begin van het schooljaar plaats. 

Wij vragen u dan ook nadat het verzoek tot betaling uitgegaan de bijdrage voor het schoolreisje van uw kind(eren) over te maken. 

Schoolreisrekening: NL92RABO 0349947724  

Wilt u duidelijk vermelden voor welke leerlingen u geld stort. We hebben liever niet dat de leerlingen geld mee naar school nemen. 

Data van de schoolreisjes worden bekend gemaakt op Parro en/of in de info.