0516 - 491500Schoolstraat 15, 8435 XV Donkerbroekdetwirrewyn@comprix.nl

Wie is verkiesbaar:

Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Leden van de MR worden gekozen door en uit de geleding waartoe zij behoren en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding. De leden werken binnen de MR zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig besluiten of zij voor of tegen een besluit zijn. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor ouders openbaar.