0516 - 491500Schoolstraat 15, 8435 XV Donkerbroekdetwirrewyn@comprix.nl

Wat doet de MR:

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de acht weken, overleg met elkaar. Dit overleg gaat over zaken als besteding van geld en de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en zijn er ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS (wet op de medezeggenschap) vastgelegd.

Instemmingsrecht:

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht:

In een aantal gevallen moet de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. De directie moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.