De school

Leerlingenaantal

Aantal leerlingen 2019-2020

Bij de start van schooljaar 2019-2020 waren er 183 leerlingen ingeschreven.

De verdeling over de groepen is als volgt:

Groep 1: 4 leerlingen
Groep 2: 24 leerlingen
Groep 3a: 23 leerlingen
Groep 3b: 18 leerlingen
Groep 4: 25 leerlingen
Groep 5/6: 26 leerlingen
Groep 6: 25 leerlingen
Groep 7: 19 leerlingen
Groep 8: 21 leerlingen