De school

Leerlingenaantal

Aantal leerlingen 2020-2021

Bij de start van schooljaar 2020-2021 waren er 178 leerlingen ingeschreven.

De verdeling over de groepen is als volgt:

Groep 1-2a: 13 leerlingen
Groep 1-2b: 12 leerlingen
Groep 3: 22 leerlingen
Groep 4a: 22 leerlingen
Groep 4b: 17 leerlingen
Groep 5: 22 leerlingen
Groep 6-7: 28 leerlingen
Groep 7: 24 leerlingen
Groep 8: 18 leerlingen