De school

Leerlingenaantal

Aantal leerlingen 2022-2023

Bij de start van schooljaar 2022-2023 waren er 177 leerlingen ingeschreven.

De verdeling over de groepen is als volgt:

Groep 1: 13 leerlingen
Groep 2: 28 leerlingen
Groep 3: 17 leerlingen
Groep 4: 17 leerlingen
Groep 5: 23 leerlingen
Groep 6a: 22 leerlingen
Groep 6b: 16 leerlingen
Groep 7: 23 leerlingen
Groep 8: 18 leerlingen