De school

Leerlingenaantal

Aantal leerlingen 2018-2019

Bij de start van schooljaar 2018-2019 waren er 202 leerlingen ingeschreven.

De verdeling over de groepen is als volgt:

Groep 0-1: 10 leerlingen
Groep 1-2: 22 leerlingen
Groep 2: 23 leerlingen
Groep 3: 24 leerlingen
Groep 4 :19 leerlingen
Groep 5: 36 leerlingen
Groep 6: 22 leerlingen
Groep 7: 21 leerlingen
Groep 8: 25 leerlingen