De school

Leerlingenaantal

Aantal leerlingen 2021-2022

Bij de start van schooljaar 2021-2022 waren er 188 leerlingen ingeschreven.

De verdeling over de groepen is als volgt:

Groep 1: 17 leerlingen
Groep 2: 18 leerlingen
Groep 3: 16 leerlingen
Groep 4: 22 leerlingen
Groep 5a: 22 leerlingen
Groep 5b: 17 leerlingen
Groep 6: 23 leerlingen
Groep 7/8: 27 leerlingen
Groep 8: 26 leerlingen