OV

Rekeningnummers

De OV int de vrijwillige ouderbijdrage waarvan o.a. de volgende activiteiten worden betaald: Schoolontbijt, sinterklaasfeest, kerstfeest, Paasontbijt, activiteiten rondom Koningsspelen, toneel- of kunstuitvoering, feest einde schooljaar, musical en onvoorziene extra’s.
 

Begin oktober ontvangt elk gezin een brief van de OV met daarin het verzoek om de ouderbijdrage van € 15, - per kind voor 1 december over te maken op rekeningnummer of een automatische incasso af te geven:  NL92RABO 0349947724   

 

 

 

Elke groep gaat op schoolreisje. De schoolreisjes vinden voor de bovenbouw aan het begin van het schooljaar en voor de overige groepen aan het einde van het schooljaar plaats. 

Wij vragen u dan ook nadat het verzoek tot betaling uitgegaan de bijdrage voor het schoolreisje van uw kind(eren) over te maken. 

Schoolreisrekening: NL92RABO 0349947724  

Wilt u duidelijk vermelden voor welke leerlingen u geld stort. We hebben liever niet dat de leerlingen geld mee naar school nemen. 

Data van de schoolreisjes worden bekend gemaakt in de info.