MR

GMR

GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad.

Meer info vindt u op de volgende sites:

MR Algemeen

GMR Comperio