Informatie

Corona

Wanneer blijven de leerlingen thuis? 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

  1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
   • Neusverkoudheid
   •  Hoesten
   •  Moeilijk ademen/benauwdheid
   •  Tijdelijk minder ruiken en proeven
   •  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
  2. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
  3. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
  4. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
  5. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
  6. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.
  7. Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
  8. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
  9. Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
  10. Voor “snotterende leerlingen” geldt onderstaande:

In juni 2020 heeft het RIVM richtlijnen opgesteld ten aanzien van “snotterende kinderen”. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts heeft;
 • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor kinderen vanaf 6 jaar (vanaf groep 3) geldt dat zij thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
  1. Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
   Zie ook: (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen