Informatie

Corona

beslisboom 0 jaar t/m groep 8

 

Schoolopening 8 februari

Zowel in school als in veel huiskamers is het bericht dat de basisscholen weer open mogen met blijdschap ontvangen. De school blijft toch altijd veruit de beste plek om het onderwijs zo interessant, afwisselend en goed te kunnen geven. Daar kan afstandsonderwijs, hoe goed we het ook organiseren, niet tegenop. Toch ook is het spannend, omdat de risico’s blijven en we daar met elkaar zo goed mogelijk mee om moeten gaan.

 

Vandaar dat de overheid een aantal voorwaarden heeft opgesteld om op de scholen de komende tijd zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen geven. Hiervoor heeft u gisteren al een algemene brief ontvangen op welke manier de scholen van stichting Comprix daar gezamenlijk mee omgaan.

 

In deze info leest u hoe De Twirrewyn de extra maatregelen inkleurt.

Om te voorkomen dat bij een mogelijke besmetting van een leerkracht of een kind in één van onze groepen de hele school dicht moet, hebben we de volgende nieuwe afspraken gemaakt. Deze zijn grotendeels vanuit de overheid bepaald en vertaald naar onze eigen schoolsituatie.

 

Brengen van de kinderen:

De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Brengt u uw kind (eren) wel naar school dan adviseren we om een mondkapje te dragen en afstand te houden. En kom zo laat mogelijk. De kinderen lopen zelfstandig het plein op alwaar de leerkracht de kinderen opvangt. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo weinig mogelijk “mengen” en bij hun eigen groep blijven.

 • Kinderen van groep 6/7, 7 en 8 zijn vanaf 8.20 uur welkom. Kom je op de fiets, dan graag de fiets aan de achterkant van de school neerzetten. Dit kan op de drie parkeervakken of op de betonnen plaat waar voorheen de fietsenstalling stond. Meester Peter is er maandag om dit te begeleiden. 
 • Kinderen van groep 7, en 8 lopen bij aankomst direct via hun eigen ingang de school in, hangen hun spullen op en gaan in de klas zitten. De leerkracht is aanwezig. 

 

 • Kinderen van groep 6/7 gebruiken de rechter ingang achter. Gaan direct naar hun klas waar de leerkracht aanwezig is.
 • Kinderen van groep 1 t/m 5 zijn vanaf 8.25 uur welkom. Ze zoeken hun leerkracht op, die buiten op het plein staat. Vanaf 8.30 uur gaan de kinderen per groep met hun leerkracht de school in. We voorkomen zo zoveel mogelijk dat de kinderen van de diverse groepen in contact komen met elkaar. 

Pauzes en tijdens schooluren:

Tijdens de pauzes en schooluren voorkomen we dat kinderen onnodig met elkaar in contact komen en beperken we de verkeersstroom. 

 • Dit betekent dat er per groep pauze wordt gehouden op diverse plekken. Hier hebben we een rooster voor gemaakt. 
 • Daarnaast hebben de kinderen (onderbouw t/m gr 4 uitgezonderd) vaste werkplekken. 
 • We kiezen ervoor om geen mondkapjes te dragen, maar laten iedereen vrij om hier een keuze in te maken uiteraard. Het betreft dan alleen de gangen en gemeenschapsruimtes.

Halen van de kinderen:

Aan het einde van de lesdag doen we dezelfde dingen als bij het brengen. Vanwege het spreiden van de groepen, houden we ruimere tijden aan. Belangrijk is om niet te blijven hangen en zo snel mogelijk huiswaarts te gaan.

 • Kinderen van groep 6/7, 7 en 8 vanaf 14.00 per groep aan de achterkant van de school naar huis.  
 • Vervolgens de groepen 5 en 4B via de achterkant.
 • Kinderen van groep 1/2, 3 en 4A gaan vanaf 14.05 per groep aan de voorkant van de school naar huis.

Algemene zaken:

 • Chromebook en ander werk wat thuis ligt graag mee naar school maandag
 • Gesprekken met zorgaanbieders, logopedie en andere onderwijs gerelateerde ondersteuning kunnen doorgaan. Daar worden de betreffende personen indien nodig over geïnformeerd.
 • Geen gymlessen tot de voorjaarsvakantie.

Questions & Answers:

 

Moeten de kinderen per 8 februari naar school of mogen ze ook thuisblijven als de ouders daartoe hun reden hebben? Als de ouders hun kinderen thuishouden, is dat hun verantwoordelijkheid. Zoals de wet betaamt, zullen we dat doorgeven aan de leerplicht.

 

Is het in elke groep zo dat wanneer één leerling positief is getest dat dan de hele klas naar huis gaat? Ja, dat is van toepassing vanaf groep 1 t/m groep 8.

Wat doen we als ouders hun kinderen niet willen laten testen na een besmetting in de klas? Na 5 dagen mag je met een negatieve test weer naar school. Na 10 dagen zonder test (en zonder klachten). Dus als je niet laat testen, moet je de quarantaine volledig uitzitten.

 

Moeten broertjes/zusjes van een leerling die een klasgenoot is van een positief geteste leerling ook 5/10 dagen in quarantaine? Nee, het gaat alleen om klasgenoten.

 

Hoe organiseren we het onderwijs als een klas (incl. leerkracht) in quarantaine moet? Gaan we dan weer naar thuisonderwijs? Een klas die verplicht in quarantaine moet omdat een leerling positief is getest krijgt zo goed mogelijk online-onderwijs (van de leerkracht die ook in quarantaine zit). Omdat dit altijd een plotselinge gebeurtenis is, worden boeken, schriften en Chromebook dan direct meegegeven als het gebeurt.

 

Heeft u nog vragen, stel ze dan bij voorkeur via  directie.detwirrewyn@comprix.nl